vertrouwenspersoon, vertrouwenspersonen, bedrijven, scholen, landelijk, amsterdam, beleid vertrouwenspersonen, klachtenprocedure, klachtencommissie Trainingsvlucht – Groepspraktijk Watergraafsmeer
Sedert de nieuwe regelgeving van kracht is, moet iedere gebrevetteerde in de 12 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het brevet naast de minimale 12 vlieguren ook een trainingsvlucht met een instructeur maken.
Hiervoor kunt u ook bij ons terecht.
Na de trainingsvlucht wordt een formulier ingevuld.
Om het brevet daadwerkelijk te verlengen zijn er
twee mogelijkheden:

1) Het formulier wordt met het brevet
en een copie van het
logboek naar de RLD
opgestuurd. Dit laatste lijkt mij
een minder goed idee, gezien
de kans op wegraken.

2) Men gaat met alle bescheiden naar een bevoegd examinator en laat deze het brevet verlengen. Dit is aanmerkelijk minder werk en wel zo veilig en snel. Namen en adressen van examinatoren zijn op te vragen bij de KNVVL.
Bedenk overigens, dat het om een trainingsvlucht gaat en niet om een examen!